Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 września 2018
Decyzja MON o zatwierdzeniu odznaki RCI Gdynia
W dniu 25 września ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON Decyzja Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.


Po sformowaniu nowej jednostki na bazie zadań i potencjału ZZWT, Komendant RCI Gdynia, w imieniu żołnierzy i pracowników wojska, wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o nadanie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej. W kwietniu 2018 r. wysłany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Historyczną ds. Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych. Nadanie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej zostało usankcjonowane Decyzją Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. Powyższą decyzją został jednoczesnie nadany regulamin odznaki pamiątkowej oraz zatwierdzony wzór jej legitymacji.

DECYZJA Nr 125/MON

Przyjęcie tych symboli pozwala zachować spójność wizerunkową żołnierzy Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia w kontaktach wewnątrz Resortu Obrony Narodowej oraz w relacjach ze społeczeństwem.

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY

 

 

generuj pdf
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl