Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2018
Pożegnanie zasłużonych żołnierzy RCI Gdynia
W piątek, 28 września, w Sali Tradycji odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy, którzy zakończyli służbę w Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, w związku z wyznaczeniem na kolejne stanowiska służbowe w innych jednostkach wojskowych.


Komendant Jednostki kmdr Andrzej Godecki, w obecności licznie zgromadzonej kadry oraz pracowników RON, przedstawił przebieg służby wojskowej odchodzących żołnierzy. Jednocześnie skierował do nich gorące słowa podziękowania za wzorową służbę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków na zajmowanych stanowiskach służbowych.

Odchodzący oficer, w trakcie swojej ponad 10-letniej służby w ZIMW, CWTiD, ZZWT i RCI Gdynia, dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych oraz systemów wsparcia dowodzenia funkcjonujących w Siłach Zbrojnych. W strukturach RCI Gdynia pełnił odpowiedzialne stanowiska, realizując kluczowe zadania w zakresie IT zarówno na szczeblu regionalnym jak i całego Resortu Obrony Narodowej. Godnie reprezentował jednostkę oraz Siły Zbrojne podczas najwyższej rangi ćwiczeń i konferencji w kraju i zagranicą, wykazując się przy tym profesjonalizmem i prezentując wysokie morale żołnierza polskiego. Był otwarty na dzielenie się wiedzą specjalistyczną z współpracującymi kolegami i koleżankami, a także z uczestnikami kursów specjalistycznych w zakresie zarządzania morskimi systemami wsparcia dowodzenia, organizowanymi przez ZZWT i RCI Gdynia.

Żegnany podoficer służył w Wydziale Sieci Teleinformatycznych, wyróżniał się wzorową postawą żołnierską, wysokim uznaniem przełożonych i powszechnym szacunkiem współpracowników. Cechowała go wysoka wiedza fachową podczas utrzymywania systemów teleinformatycznych, zabezpieczających zadania realizowane przez okręty Marynarki Wojennej oraz jednostki brzegowe.

Wręczając odchodzącym pamiątkowe ryngrafy Komendant przekazał obu żołnierzom życzenia zdrowia, szczęścia rodzinnego oraz pomyślności i dalszych sukcesów w służbie Rzeczypospolitej.

Dołączona galeria zdjęć: Pożegnanie zasłużonych żołnierzy RCI Gdynia
generuj pdf
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl