Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 października 2018
Święto Wojsk Łączności i Informatyki
W czwartek, 18 października kadra kierownicza, żołnierze i pracownicy RON RCI Gdynia, uczestnicząc w uroczystym apelu, uczcili Święto Wojsk Łączności i Informatyki, obchodzone w Siłach Zbrojnych RP w rocznicę utworzenia pierwszego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją w 1558 roku.


Po złożeniu meldunku przez Szefa Sekcji Ogólnej i podniesieniu flagi państwowej na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, Komendant RCI Gdynia kmdr Andrzej GODECKI przywitał gości i uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił rolę wojsk łączności i informatyki w zapewnianiu organom dowodzenia możliwości sprawnego kierowania podległymi siłami, zwracając jednocześnie uwagę na nieustanny wzrost rangi wykorzystywanego w tym celu potencjału telekomunikacyjnego kraju, w szczególności zaawansowanej technicznie infrastruktury telekomunikacyjnej jednostek i pododdziałów łączności.

Komendant podkreślił również, że ten wyjątkowy dzień jest okazją do przekazania całemu stanowi osobowemu jednostki słów podziękowania za trud i poświęcenie włożone w wykonywanie obowiązków służbowych.
Po odczytaniu stosownych rozkazów żołnierze i pracownicy RON zostali wyróżnieni nagrodami okolicznościowymi, listami gratulacyjnymi, dyplomami uznania i pamiątkowymi ryngrafami za szczególne starania w codziennej służbie i pracy.

Na zakończenie uroczystego apelu, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz odbyła się defilada pododdziałów.

Krótka historia święta:
Święto Wojsk Łączności i Informatyki obchodzone jest corocznie w dniu 18 października, na pamiątkę ustanowienia w 1558 roku pierwszego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją. Pierwsze nowożytne połączenie pocztowe zawdzięczamy królowi Zygmuntowi II Augustowi, synowi Zygmunta Starego i Bony, który dla usprawnienia korespondencji z Włochami, mianował w tym dniu Prospera Prowanę zwierzchnikiem poczty. Do obowiązków zwierzchnika należało nawiązanie stałej regularnej łączności pomiędzy Krakowem a Wenecją przez Wiedeń. Król Zygmunt II August inicjując powstanie połączenia pocztowego napisał…"dla Naszej i poddanych Naszych wygody abyśmy My i oni mogli przesłać listy do Włoch jako też inne sprawy tam załatwić". Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 18 października obchodzony jest jako dzień Święta Wojsk Łączności i Informatyki. W tym dniu swe święto obchodzą: radiotelegrafiści i telefoniści, informatycy, obsługi central i pracownicy stacji pocztowych oraz wielu innych specjalistów, dla których utrzymywanie ciągłej łączności jest nie tylko obowiązkiem, ale i honorem. Wojska łączności powstały wraz z odrodzonym Wojskiem Polskim w roku 1918, z chwilą powstania niepodległego Państwa Polskiego. Od tego czasu Wojska Łączności i Informatyki przechodziły wiele przeobrażeń organizacyjnych i technicznych.
Źródło: Archiwum MON

Dołączona galeria zdjęć: Święto Wojsk Łączności i Informatyki
generuj pdf
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl