Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 czerwca 2018
Pierwsze Święto RCI Gdynia
W piątek, 15 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona, przejęcia rodowodu i ustanowienia daty święta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.


Apel rozpoczął się o godz. 08.30 złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku Szefowi Inspektoratu Informatyki – Panu Dyrektorowi Adamowi PIOTROWSKIEMU. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, Komendant RCI Gdynia kmdr Andrzej GODECKI powitał przybyłych gości, między innymi: Szefa I2 Pana Adama PIOTROWSKIEGO i jego Zastępcę płk Tomasza ŻYTO, Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych Kraków - gen. bryg. Wojciecha MARCHWICĘ, Dowódcę Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego - kontradmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO, przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdynia Pana Marka ŁUCYKA, wiceadmirała w stanie spoczynku Macieja WĘGLEWSKIEGO, Komendantów Regionalnych Centrów Informatyki, kadrę kierowniczą jednostek wojskowych, reprezentantów współpracujących instytucji cywilnych, a także przedstawicieli Duchowieństwa.
Szczególnie serdecznie Komendant powitał kadrę i pracowników Resortu Obrony Narodowej, którym podziękował za rzetelną służbę i pracę, kształtującą profesjonalny wizerunek Jednostki w Siłach Zbrojnych RP oraz sojuszniczych siłach morskich. Dowódca podkreślił, że jest to święto żołnierzy i pracowników RON, którzy ponoszą codzienny trud związany z organizowaniem, zarządzaniem, utrzymywaniem systemów łączności i informatyki, zabezpieczając funkcjonowanie zarówno jednostek wojskowych, jak i instytucji cywilnych w rejonie polskiego Wybrzeża.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 67/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia głos zabrał Dyrektor Inspektoratu Informatyki, który składając życzenia z okazji pierwszego święta RCI Gdynia, podkreślił wagę zadań realizowanych przez kadrę i pracowników RON, zabezpieczających funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych dla całego resortu obrony narodowej.

Następnie, w imieniu Prezydenta Miasta Gdynia, życzenia i gratulacje z okazji Święta RCI Gdynia złożył Komendantowi, kadrze zawodowej i pracownikom RON Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Pan Marek ŁUCYK.

Po wygłoszeniu przemówień okolicznościowych przez gości, w dalszej kolejności nastąpiło odczytanie rozkazów Szefa Inspektoratu Informatyki i komendanta RCI Gdynia. Zgodnie z ich treścią gościom honorowym wręczone zostały pamiątkowe upominki, a wyróżnionej kadrze i pracownikom RON dyplomy uznania, podziękowania i pamiątkowe ryngrafy.

Na zakończenie Kapelan RCI Gdynia ksiądz kpt. Piotr LISTOPAD udzielił zebranym błogosławieństwa, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, finałowym akcentem uroczystości była defilada pododdziałów.

Dołączona galeria zdjęć: Uroczysty apel z okazji I Świeta Jednostki
generuj pdf
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl