Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

 

W SPRAWACH SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
KOMENDANT REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA

PRZYJMUJE W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZINACH
14.00 - 16.00

po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie
pod numerem tel. 261-260-703.

 Skargi, wnioski i petycje można także wnosić pisemnie, ustnie do protokołu, poprzez e-mail oraz listownie na adres:

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl 

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl