Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dziedzictwo

Z dniem 1 stycznia 2018 r. sformowane zostało Regionalne Centrum Informatyki Gdynia imienia podpułkownika Ignacego Stanisława Szpunara,  jako następca prawny Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym, zgodnie z Decyzją Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.

RCI Gdynia podlega bezpośrednio Inspektoratowi Informatyki w Warszawie. Odpowiada za całokształt przedsięwzięć zabezpieczających funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych dla całego resortu obrony narodowej.

W dniu15 czerwca 2018 r. ukazała się w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej Decyzja Nr 67/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.

Na mocy Decyzji Nr 67/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. Regionalne Centrum Informatyki Gdynia:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) 2. Batalionu Morskiego (1937-1938),
b) 2. Morskiego Batalionu Strzelców (1938-1939),
c) 2. Morskiego Pułku Strzelców (1939),
d) Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni (2014-2017).

2) otrzymuje imię podpułkownika Ignacego Stanisława Szpunara.
3) ustanawia się doroczne Święto Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia w dniu 17 czerwca.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

    
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl