Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patron

Podpułkownik Ignacy Stanisław SZPUNAR

 

Urodził się 28 stycznia 1891 roku w Albigowej. W latach 1911-1913 był członkiem Związku Strzeleckiego. Po maturze (1913) służył jako porucznik w austriackim 90 pułku piechoty. Tworzył tajną organizację wojskową, w wyniku której 90 pułk piechoty, pod koniec września 1918 roku znajdujący się w Odessie - ogłosił się pułkiem polskim. Na początku listopada tegoż roku wrócił do Jarosławia.

Od 1 listopada 1918 roku w Wojsku Polskim. Kolejno awansował i pełnił służbę do posiadanego stopnia. 19 marca 1937 roku mianowany podpułkownikiem Wojska Polskiego.
Od 1 maja 1937 roku dowódca 2 Batalionu Morskiego w Gdyni. 24 sierpnia 1939 roku ogłoszono pełną mobilizację 2. mbs, która doprowadziła do powstania 2. Morskiego Pułku Strzelców, pod dowództwem ppłk. SZPUNARA.
Po 19 dniach walk 2. Morski Pułk Strzelców przestał istnieć, wykonując do ostatka swój twardy żołnierski obowiązek. Za czyny wyjątkowego męstwa okazane w kampanii wrześniowej 1939 roku - Naczelny Wódz odznaczył 2. Morski Pułk Strzelców Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Ppłk Ignacy SZPUNAR w wyniku kapitulacji trafił do niewoli do obozu jenieckiego Oflag VIIA Murnau. Zmarł 8 marca 1947 roku w Jeleniej Górze. Jego wolą było spocząć wśród żołnierzy z którymi dzielił trudy wrześniowych walk. Ciało jego złożono w grobie na cmentarzu wojennym w Gdyni Redłowie pośród podwładnych z 2. mps.

Odznaczony był między innymi Krzyżem Walecznych w 1921 r. i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari – pośmiertnie 11.06.1947 r.

    
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl