Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Symbolika

Po sformowaniu nowej jednostki na bazie zadań i potencjału ZZWT, Komendant RCI Gdynia, w imieniu żołnierzy i pracowników wojska, wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o nadanie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej. Wysłany wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną ds. Symboliki Wojskowej. Nadanie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej zostało usankcjonowane Decyzją Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. Powyższą decyzją został jednoczesnie nadany regulamin odznaki pamiątkowej oraz zatwierdzony wzór jej legitymacji: DECYZJA Nr 125/MON

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

 

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR WYJŚCIOWY

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ NA MUNDUR POLOWY

 

 

    
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl