Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Z dniem 1 stycznia 2018 r. powstało Regionalne Centrum Informatyki Gdynia,  jako następca prawny Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym, zgodnie z Decyzją Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 RCI Gdynia podlega bezpośrednio Inspektoratowi Informatyki w Warszawie. Odpowiada za całokształt przedsięwzięć związanych z systemami informatyki i łączności na potrzeby resortu obrony narodowej w rogionie odpowiedzialności.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym został sformowany z dniem 01.01.2015 r., przejął w dużej części zadania i potencjał rozformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie - spadkobiercy tradycji 11 pułku łączności Marynarki Wojennej.
ZZWT z siedzibą w Gdyni był  samodzielną jednostką zabezpieczenia operacyjnego, podlegającą bezpośrednio Inspektoratowi Systemów Informacyjnych w Warszawie.
Zgodnie z Decyzją Nr 197/MON z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej, Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni przejął dziedzictwo tradycji:
• 2. Batalionu Morskiego (1937-1938),
• 2. Morskiego Batalionu Strzelców (1938-1939),
2. Morskiego Pułku Strzelców (1939)
i otrzymał imię podpułkownika Ignacego Stanisława Szpunara.
Ustanowiono Święto Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni przypadające w  dniu 17 czerwca.

    
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl