czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH
REGULUJĄCYCH ZASADY WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ
Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

1. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

   do pobrania

2. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 roku zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

do pobrania

3. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 230/MON z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

do pobrania

4. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 396/MON z dnia 18 grudnia 2013 roku zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

do pobrania

 

    
pdf

Kontakt
tel.