Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Główne zadania, realizowane przez Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, związane są z organizowaniem, zarządzaniem, utrzymywaniem systemów łączności i informatyki, niezbędnych do działania zarówno jednostek wojskowych, jak i instytucji cywilnych w rejonie polskiego Wybrzeża. Kadra i pracownicy RON zabezpieczają również na codzień funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych dla całego resortu obrony narodowej.

W sferze informatycznej do zadań Centrum należy projektowanie, budowa i zarządzanie sieciami informatycznymi, tworzonymi na potrzeby jednostek i instytucji Resortu Obrony Narodowej. RCI Gdynia administruje systemami informatycznymi, udziela wsparcia merytorycznego i technicznego administratorom i użytkownikom sieci,  pełni stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną oraz odpowiada za system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni, pozostającej w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności.

Ponadto RCI Gdynia, jako jedyna jednostka, oprócz szeroko rozumianej łączności, realizuje zadania związane z obserwacją techniczną, zabezpieczając działania jednostek wojskowych zarówno na morzu, jak i lądzie. Pododdziały Centrum wspierają bezpieczeństwo żeglugi, zapewniając ciągłość obserwacji technicznej wybrzeża poprzez Punkty Obserwacyjne przy współpracy ze Strażą Graniczną. Punkty Obserwacyjne rozmieszczone są wzdłuż morskiej granicy państwa i tworzą brzegowy stacjonarny system obserwacji.
Do ważnych przedsięwzięć należy również zabezpieczanie niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów łączności dla Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

Eksploatowany w Jednostce sprzęt teleinformatyczny umożliwia utrzymywanie łączności z okrętami RP, wykonującymi zadania w ramach sił sojuszniczych oraz biorącymi udział w międzynarodowych ćwiczeniach na akwenach całego świata.

    
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl